Programvare for fakturaadministrasjon

Outsourcing av kundens reskontro - Accounts Receivable Management

Fakturaadministrasjon

Fakturaadministrasjon er et eget forretningsområde i Predator for virksomheter som ønsker å tilby kundene fakturaservice, reskontroservice eller full outsourcing av kundens reskontro. Vi kaller det for ARM - Accounts Receivable Management

Accounts Receivable Management løsningen vår er utviklet i samarbeid med et av Europas ledende revisjons og konsulentselskap og tilfredsstiller nødvendige krav til automatikk, kapasitet og funksjonalitet.

Hvorfor velge Predator Fakturaadministrasjon?

  • Komplett løsning for fakturering og reskontroservice
  • Tilpasset for produksjon lokalt og over landegrensene
  • Omfattende funksjonalitet og fleksibel prisstruktur for ulike tjenester
  • Mulighet for nettbasert innsyn i kundereskontro
  • Automatiske arbeidsprosesser og stor kapasitet 

Les mer om mulighetene i Predator ARM