Brukergrupper

Brukergrupper

Predator har en felles brukergruppe for Predator inkasso og Predator faktura- og kredittadministrasjon (FAS).

Brukergruppen har jevnlig møter med SPN, hvor det diskuteres endringsforslag.

Brukergruppen og SPN bestemmer hvilke endringer som skal få prioritet. Disse endringene blir en del av videreutvikling av Predator og leveres markedet i senere versjoner.