Forretningsutvikling

Vi kan videreutvikle din bedrift til nytt og høyrere nivå! 

SPN kan bistå med ressurser i dine interne prosjekter for å videreutvikle din bedrift til et nytt og høyere nivå. Våre konsulenter har lang erfaring fra bransjen samt at de kjenner våre produkter svært godt,  dette gjør at de er i god stand til å kartlegge hvor det vil være lønnsomt for deg å utvikle og optimalisere dine prosesser.

Mål

Målet kan for eksempel være å utvide forretningsområdet, effektivisere arbeidsprosesser, øke marginene, eller en kombinasjon av disse.

Felles analyse

For å gjøre gode beslutninger vil vi sammen analysere hele prosessen fra kravet oppstår til det er oppgjort.
Virkemidlene kan være bruk av portal, felles løsninger innen f.eks. integrasjon, kommunikasjon mot både skyldnere og kunder, bruk av nye teknologier, måling av ressursutnyttelse og mye annet.